Wat wij doen

Stichting Hulp aan Congo (HaC)

1.

Bovengenoemde stichting is opgericht omdat Justin Lutula te kennen gaf dat hij graag iets wilde betekenen voor de ontwikkeling van zijn land van herkomst.

2.

Justin heeft zijn familie in Congo kunnen bezoeken. Zijn 62-jarige moeder is intussen overleden.

Zijn drie zussen en drie broers verkeren allemaal in goede gezondheid.

Intussen heeft hij de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort verkregen.

3.

Tijdens uitvoerige besprekingen van zijn ervaringen in Congo hebben wij als bestuur van de stichting besloten om in eerste instantie twee middelbare scholen in Kinshasa en Maluku te helpen met voldoende goede leermiddelen en overige materialen.

Daarna willen we proberen voldoende geld bij elkaar te krijgen om tafels, stoelen en kasten te kunnen laten maken. Daarbij is het van groot belang dat de lokalen (vooral bij de school in Kinshasa) in enigszins werkbare ruimten zijn herschapen.

4.

Ons doel is dat alleen Congolezen werken aan de uitvoering van door hen zelf opgestelde plannen tot verbetering van hun leefwereld in Congo.

Voorwaarde voor verantwoorde hulpverlening is goede controle over de uitvoering.

Justin is van mening dat dit kan via de mogelijkheden die internet biedt. Daarnaast is het mogelijk dat Nederlandse Congolezen bij familiebezoek aan hun land zich op de hoogte stellen van activiteiten ter plaatse en overleg kunnen hebben t.a.v. verdere plannen.

Nederlandse deskundigen maken geen reizen naar Congo om plannen-in-uitvoering te inspecteren of bij te sturen. Reizen naar Congo worden niet door de stichting betaald maar door de reizigers zelf of door Congolezen die in Nederland wonen.

5.

We willen als bestuur in eerste instantie kennissen en vrienden vragen om geregelde steun.

Tegelijkertijd willen we de gemeenteleden van de GKv-Krimpen aan den IJssel oproepen om geld te doneren voor deze vormen van hulp.

Met kleine geregelde bedragen hopen we al veel te kunnen doen.

Onze stichting is geen kerkelijk organisatie.

Afhankelijk van het verdere verloop van de activiteiten in Congo zullen wij de doelgroep van mogelijke gevers uitbreiden naar ander inwoners van Krimpen aan den IJssel en daarbuiten.

6.

Om de hulpverlening in goede banen te leiden is er in Congo een groepje van 5 deskundige en betrouwbare mensen gevormd die in Kinshasa een bureau bemannen onder de naam ‘Fondation aide au Congo’ (FaC).

Met hun eigen Reglement d’Ordre Interieur.

Dit reglement en de statuten van de stichting HaC kunt u vinden onder het uitklapmenu ‘Doel & Realisering’ (van HaC).