Nieuwe situatie

Drie klaslokalen zijn gerenoveerd!

Geslaagde HaC actie!

Regen en wind wordt in Nederland niet vaak als prettig ervaren. Maar in Congo kan het zelfs betekenen dat er geen lessen mogelijk zijn, mede door de technische staat van de scholen!

Wij, als stichting HaC, willen graag het christelijk geloofsleven in Congo versterken. Daarnaast willen we ook proberen de leefomstandigheden in Congo te verbeteren waar mogelijk.

Het versterken van het christelijk geloofsleven willen we bevorderen door hulp aan twee christelijke middelbare scholen in Kinshasa en Maluku. Regen en onweersbuien zijn een serieus probleem voor vele scholen in Congo. Daarom heeft de l’Ordre nu volop gewerkt aan de verbetering van het schoolgebouw in Kinshasa! De l’Ordre had voorgesteld om drie lokalen te reconstrueren zodat de leerlingen beschermd zouden zijn tegen de vele stortregens en onweersbuien. Ook de werkplekken zouden worden aangepakt. 

In mei 2018 is Justin voor enkele weken afgereisd naar Congo i.v.m. familiezaken. Deze reis werd door de familie betaald. Justin was daar in overleg met de l’Ordre aanwezig bij de start van het werk aan de school in Kinshasa. Tegen het einde van de zomervakantie was men klaar met de verbouwing van de eerste 3 klaslokalen. Leerlingen en personeel konden in september genieten van de vernieuwde huisvesting. Een enorme verbetering! Wat geweldig was dat! Foto's van de actuele stand van zaken en van het bezoek aan Congo door Justin zijn hieronder te zien.

Het is nu mogelijk om 5 dagen per week in twee groepen per dag les te geven. De ene groep krijgt les van 07:30 tot 12:00. De andere groep van 13:00 tot 17:30.

 Dit was de situatie van de school in Kinshasa voor mei 2018


En zo ziet het er nu uit! Stevigere muren en een likje verf doen wonderen.


Zo kunnen ze geconcentreerd aan de slag. 


Zelfs tijdens het regenseizoen!

Wij ervoeren het als een grote zegen dat dit project van start kon gaan. Dankzij enkele royale giften, de opbrengst van 2 collecten én de trouwe steun van een kleine groep donateurs werd dit mogelijk gemaakt!!

Bidt u met ons mee dat deze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Justin verteld over de drie nieuwe schoollokalen!

Prachtig buitenaanzicht van de nieuwe lokalen!

media2.wmv

Directeur en docent blij met goede huisvesting van de leerlingen.

Je zal toch zo'n vriendelijk-streng-rechtvaardige juf hebben!