Zangavond 2011

In 2011 werd door HaC een zang- en muziekavond georganiseerd om werk en doelstelling

van de stichting bekendheid te geven. En om de aanwezigen enthousiast te maken om projecten

in Congo financieel te steunen.

Een congolese muziekgroep was hiervoor uitgenodigd. Enthousiast gaven zij blijk van hun muzikale

talenten!

Ook onze eigen muziekgroep o.l.v. Chris Meijer was uitgenodigd om de begeleiding

van het zingen van opwekkingsliederen te begeleiden.

Vol enthousiasme werd er gezongen.

Tenslotte was er nog een programma van samenzang liederen uit ons kerkboek.

Dit laatste met de pianobegeleiding van Jan ………….


Justin Lutula vertelde over de situatie in Congo. Hij gaf vooral aandacht aan de gebrekkige situatie op

de twee middelbare scholen. Daarnaast de noodzaak van betere kleding en de behoefte

aan medicijnen.