Welkom bij Hulp aan Congo

Hallo bezoeker, fijn je hier te zien!

Justin heeft nieuw fotomateriaal ontvangen van de 'l Ordre.

Klik hier voor de meest actuele foto's van het in gebruikname van het bijbelleslokaal! (mei 2019)

Klik hier voor de meest actuele foto's van het zetten van het dak van het 4e klaslokaal! (juli 2019)

Geslaagde HaC actie 2018!

Regen en wind word in Nederland niet vaak als prettig ervaren. Maar in Congo kan het zelfs betekenen dat er geen lessen mogelijk zijn, mede door de technische staat van de scholen!

Wij, als stichting HaC, willen graag het christelijk geloofsleven in Congo versterken. Daarnaast willen we ook proberen de leefomstandigheden in Congo te verbeteren waar mogelijk!

Het versterken van het christelijk geloofsleven willen we bevorderen door hulp aan twee christelijke middelbare scholen in Kinshasa en Maluku. Regen en onweersbuien zijn een serieus probleem voor vele scholen in Congo. Daarom heeft de l’Ordre nu volop gewerkt aan de verbetering van het schoolgebouw in Kinshasa! De l’Ordre had voorgesteld om 3 lokalen te reconstrueren zodat de leerlingen beschermd zouden zijn tegen de vele stortregens en onweersbuien. Ook de werkplekken zouden worden aangepakt. Dit is allemaal gelukt en het is een enorme verbetering geworden voor leerlingen én docenten!

Het is nu mogelijk om 5 dagen per week in twee groepen per dag les te geven. De ene groep krijgt les van 7:30 tot 12:00. De andere groep van 13:00 tot 17:30.Dit was de situatie van de school in Kinshasa voor mei 2018


En zo ziet het er nu uit!


Stevigere muren en een likje verf doen wonderen.


Zo kunnen ze geconcentreerd aan de slag.


Zelfs tijdens het regenseizoen!Ook hebben we recent hulp geboden aan het 'nieuwe' Cultureel Centrum! Deze kavel en dit gebouw zijn, zoals u weet, dankzij een erfenis aan Justin ter beschikking gekomen van onze Congolese partnerstichting de Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre (zie hieronder de foto van de bestuursleden).

We zijn blij u te kunnen berichten dat de l’Ordre het Cultureel Centrum bijna klaar heeft. Het zal volop gebruikt worden/is al in gebruik als:

- Bijbelleslokaal

- Computerlokaal

- Naailokaal

Begin mei was Justin voor enkele weken in Congo i.v.m. familiezaken. Deze reis werd door de familie betaald. Justin was daar in overleg met de l’Ordre aanwezig bij de start van het werk van de school in Kinshasa. Aan het einde van de zomervakantie was men klaar met de verbouwing van de klaslokalen. Leerlingen en personeel konden in september genieten van de vernieuwde huisvesting. Wat geweldig was dat! Foto's van de actuele stand van zaken en van het bezoek aan Congo door Justin zijn hier beschikbaar!

Wij ervoeren het als een grote zegen dat dit project van start kon gaan. Dankzij enkele royale giften, de opbrengst van 2 collecten én de trouwe steun van een kleine groep donateurs werd dit mogelijk gemaakt!!

Bidt u met ons mee dat deze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Vriendelijke groet!

Het bestuur van HaC

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken. Justin is terug (juni 2018) uit Congo met veel fotomateriaal!

Wat er al gerealiseerd is...

  • ...vindt u onder het kopje 'Activiteiten

Waar we NU mee bezig zijn:

  • Het construeren en inrichten van een Bijbelstudielokaal ín het Cultureel Centrum.
  • Het verder inrichten van het naailokaal en computerlokaal in het Cultureel Centrum. Voor het Cultureel Centrum is dit jaar een bedrag van +/- €1.500,- begroot. Samen met Congolezen in Kinshasa zijn we nu bezig deze plannen te realiseren!
  • Verder ondersteunen we nog steeds de medische hulppost en de school in Maluku.
  • En zoals te lezen is in bovenstaand artikel waren we bezig met de reconstructie van 3 klaslokalen in een christelijk middelbare school in Kinshasa. Dankzij een enorme gift hadden we €3.000 in gebruik kunnen nemen hiervoor. Waarvoor dank! Deze school volgen we nog een poosje op de voet om te kijken of alles goed verloopt en goed werkt.