2016 Reisverslag Justin

Reisverslag van Justin Lutula naar Congo (2016)


Justin bezocht de middelbare scholen in Kinshasa en in Maluku.

Daarnaast nog een bezoek aan de medische hulppost in Maluku.


Overleg met de school in Maluku (29 sept)

Bij dit overleg waren aanwezig: de directeur van de school: Mukoko;

de leden van de l’Ordre: Michel Ngandu (coördinator), Sylvain Lohandjola, Peter Okanda en Eric Oketo Lutula;

Justin Lutula.

Het doel van het overleg was: wat kunnen we voor de school doen in 2017 ?

De volgende wensen werden besproken:

1 een goed lokaal verwezenlijken voor de jongere leerlingen van 10-15 jaar

2 de leerlingen blijven helpen met de aanschaf van de nodige leermiddelen zoals schriften,

pennen, potloden, boeken en diverse spelbenodigdheden

3 kleding (schooluniformen) en schoenen

4 diverse mogelijkheden om (buiten) te sporten: voetballen, handbalnetten, jeu de boules.


Overleg met de school in Kinshasa (30 sept)

Bij dit overleg waren aanwezig: de directeur van de school: Lunula;

de leden van de l’Ordre zoals hierboven genoemd, samen met Justin.

Dezelfde wensen als boven genoemd bij het overleg met de school in Maluku werden naar voren gebracht.


Bezoek aan de medische hulppost in Maluku

Gesproken werd met de directrice Alice Noa. Zij heeft twee helpsters zodat de hulppost bij toerbeurt kan worden bemand.

Het gebouwtje heeft een grote opknapbeurt gehad en is uitgebreid. De beschikbare medicijnen zijn nu overzichtelijk uitgestald op drie etages planken. Of opgeborgen in kasten.

Een lange tafel kan dienst doen bij het te woord staan van de klanten.

Ook bij dit bezoek waren dezelfde personen aanwezig als bij de bezoeken aan de scholen.

Vanuit Nederland kunnen we helpen met levering van medicijnen die in ons land goedkoper zijn zoals diverse farmaceutische artikelen, paracetamol, vitaminen, siropen etc.