Reisverslag van Justin Lutula naar Congo 2012

Reisverslag van Justin Lutula naar Congo

De reis van Justin had als eerste doel bezoek aan zijn moeder, broers en zussen die hij jarenlang niet had gezien of gesproken. Deze reis vond plaats van 1 april tot 21 april 2012.

Nevendoel van de reis was zich op de hoogte stellen van mogelijkheden om te ervaren of we vanuit Krimpen wellicht bepaalde projecten in Congo financieel zouden kunnen ondersteunen. Te denken viel vooral aan ontwikkelingen in het (basis)onderwijs, medische zorg en land- en tuinbouw.


De eerste dagen had Justin vooral contacten met zijn familie. Vooral het contact met moeder was een emotioneel weerzien. Zij moest een twee uur durende vliegreis ondernemen vanuit Lodga naar Kinshasa. Zij is daarna in Kinshasa blijven wonen, dichter bij sommige van haar kinderen.

Moeder van Justin

Jema, zus van Justin

Broer Eric studeerde landbouwkunde in Zimbabwe en werkt nu in overheidsdienst: de afdeling landbouw in Kinshasa.

Elonga Lutula studeert aan de universiteit van Kinshasa: architectuur.

Justins derde broer Muhala volgt de opleiding informatiekunde aan de hogeschool in Kinshasa.

Dan zijn er nog drie zussen:

Jema woont nu met haar man in Zwitserland,

Okongo is afgestudeerd in de economische richting,

Ndeka is getrouwd met een internationaal opererende zakenman en heeft 2 kinderen. Ze wonen in Kinshasa.

De eerste dagen van het bezoek viel er veel te genieten en veel te praten.

Gedurende enkele dagen daarna werd de kennismaking uitvoerig vernieuwd met overige familieleden van vaders- en moederskant, oude vrienden en kennissen.

Broer Erik achterop de motorfiets

Geschikt vervoer door Congo

Daarna werd er met broer Eric uitvoerig overlegd over mogelijk te steunen projecten en plannen gemaakt voor bezoeken aan scholen, ziekenhuis en landbouwgebied.

Daarna werd contact gezocht met Michelle Ngandu-Oleko.

Michelle is zelf directeur van een bureau personeelszaken in overheidsdienst. Daarnaast is hij hoofd van een hogeschool (ISIPA = Institut Supérieure Informatique Pragmatique Analyse) die gesticht is door de President Directeur Générale (PDG), een vermogend man blijkbaar. Deze hogeschool heeft meer dan 1000 studenten. De studenten zijn ondergebracht in een groot, vier verdiepingen tellend modern gebouw.

Mogelijke studierichtingen zijn:

 1. programmeur
 2. analyse
 3. informatiekunde
 4. management

Justin in overleg met Eric en Sylvain

Michelle heeft Justin alle mogelijke inlichtingen gegeven rond onderwijs.

Eric over landbouw en

Sylvain over de situatie in een ziekenhuis.

De volgende dag bezoekt Justin de school in Kinshasa. Het “schoolgebouw” heeft drie lokalen. Hier gaan ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar naar school.

De problemen zijn haast onvoorstelbaar groot:

 1. De leerlingen hebben geen boeken en schriften. Er zijn nauwelijks pennen beschikbaar.
 2. De lokalen liggen aan alle kanten open: wind en regen hebben vrij spel.
 3. Er is één toilet voor alle leerlingen en personeel.
 4. Er zijn geen tafeltjes en stoeltjes.
 5. Er is één heel klein schrijfbord.
 6. Er is geen kantoor voor de directeur.
 7. Er zijn geen opbergkasten.

De leerlingen betalen schoolgeld of nemen voedselproducten mee als betaling: ananas, bananen etc.

De volgende school die bezocht wordt bevindt zich in Maluku.

Deze school heeft zes lokalen waarvan er twee met iets weerbestendiger lokalen.

Deze school wordt bezocht door 2 à 300 leerlingen variërend van 12 tot 16 tot 20 jaar of ouder.

De schoolbevolking verkeert in dezelfde noodlijdende situatie als de vorige.

Plezierig werken maar niet bij alle weersomstandigheden.

Voor de situatie in de land- en tuinbouw bezoekt Justin samen met Eric een dorpje 35 km. verwijderd van Maluku. Hier wordt veel maniok geteeld. De maniok dient weer als basisbestanddeel voor de bereiding van kwanga, fufu en pondu.

Een rijke oogst aan pinda’s

Betere kleding geen onnodige luxe

Dorpsleven in Congo

In Congo is over het algemeen geen gebrek aan voedsel.

Wel is er in dit dorp een schreeuwende behoefte aan eenvoudig gereedschap: kapmessen, spaden en harken. Dit materiaal is wel te koop in Kinshasa (150 km. ver weg) en wordt vooral geleverd door China.

Maniok in overvloed

Als derde onderzoeksproject wordt een ziekenhuisje vlakbij Maluku bezocht. Dit is een privé-kliniekje

Geschikt voor ongeveer 10 patiënten die soms op de grond moeten slapen wegens ruimtegebrek.

Tenslotte bezoekt Justin, samen met Sylvain, nog een groot ziekenhuis in Kinshasa. Hier is vooral gebrek aan medicijnen en aan specifieke apparaten.

Na deze bezoeken wordt een zgn. l’Ordre opgericht om toezicht te houden op de geldbesteding en verantwoording daarvan af te leggen aan het stichtingsbestuur. De l’Ordre kan ook voorstellen doen voor de aanpak van projecten. Ze bestaat uit 5 leden waarvan de in dit verslag genoemde Eric, Michelle en Sylvain de deskundige kernleden zijn.

Al met al een intensieve en breed georiënteerde reis van Justin naar zijn geboorteland. Wij zijn erg dankbaar dat hij deze reis heeft kunnen maken. Dankzij zijn opgedane ervaringen zullen wij als bestuur van de stichting HaC proberen financiën te vergaren om in de ergste noden te voorzien. In de eerste plaats willen we proberen de situatie op de twee genoemde scholen te verbeteren.