School Maluku

Justin vertelt personeel en leerlingen wat de bedoeling is van zijn komst.

...en op de foto met de personeelsleden van de school!