Welkom bij stichting Hulp aan Congo


Hallo bezoeker, fijn u hier te zien eind 2020!

Hartelijk dank voor uw (financiële) steun afgelopen jaar.

We hebben samen met onze Congolese broeders en zusters

mooie resultaten kunnen neerzetten in 2019/2020!!

Laten we er nog een mooie afsluiting van maken dit jaar. In november volgt een foto-update van de school in Kinshasa!De veelgehoorde vraag: Welk effect heeft COVID-19 (op ons werk bij stichting HaC)?

27/03/2020

Wat de impact is voor onze Congolese broeders en zusters op locatie is moeilijk te zeggen. Justin zal binnenkort een update geven. Afrika bleef geruime tijd gespaard voor het virus, maar inmiddels duikt het al in meer dan de helft van de 54 landen van het continent op. Toch is het totaal van zo’n 400 besmettingen nog steeds relatief laag.

Ons werk in Nederland gaat zoveel mogelijk door; we willen onze naasten blijven ondersteunen, in woorden en daden! Op dit moment zijn de fysieke vergaderingen uitgesteld tot een latere maar nog onbekende datum. Maar via de mail en telefoon houden we contact met elkaar. Ook u kunt ons nog steeds bereiken op info@hulpaancongo.nl


Bid je met ons mee?

In deze spannende tijd weten we ons meer dan ooit afhankelijk van onze hemelse Vader. Bid u voor de meest kwetsbaren? Het leven kan soms al een hele pittige klus zijn, zeker in Congo. Met de angst voor de nabije toekomst kunnen we hen voordragen in ons gebed.


Wat kan ik op dit moment doen voor de stichting?

In deze onzekere tijd is het belangrijk dat we waar we kunnen Jezus’ liefde blijven delen, in woorden en daden. Juist nu kunnen we een uitgestoken hand zijn! Steunen kan via NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.


Nieuw bericht van Hulp aan Congo in Corona-tijd

20/07/2020

Vanaf 24 maart 2020 zijn de scholen, gebedshuizen, bars en restaurants gesloten in heel Congo.

In Kinshasa rijden auto’s rond met stapels mondkapjes en ander beschermingsmaterialen. Voorzien van luidsprekers roepen ze de inwoners op zich aan de voorschriften te houden. Er zijn naar schatting 193 mensen overleden aan corona. Op een bevolking van 80/90 miljoen is dat heel weinig. Ter vergelijking: aan mazelen overleden vanaf januari 2019 7000 kinderen. Bovendien is er nog steeds de dreiging van het Ebola-virus.

Door de lockdown ontstaan er grote problemen in de grote steden. De aanvoer van voedsel stagneert. De honger neemt toe. Inwoners van Kinshasa zijn grotendeels afhankelijk van eigen kweek van vruchten en groenten. In bakjes, emmers en kleine tuintjes.

Ook “onze” leerlingen zijn enkele maanden niet naar school geweest. De bouw van het nieuwe, vierde lokaal, ligt stil. Er moet nog van alles gebeuren aan het dak, het plafond, verven en de inrichting. Plus de aanleg van elektriciteit. Intussen heeft de l’Ordre het plan opgevat te stoppen met de activiteiten in het Cultureel Centrum. Zij zien goede mogelijkheden om het gebouw te verhuren. De opbrengst daarvan kan worden gebruikt voor verdere uitbreiding van het schoolgebouw of andere projecten. De naaimachines en de computers kunnen verhuizen naar lokalen in het schoolgebouw.

U ziet, veel ondernemingslust in Congo. Maar voorlopig pas op de plaats. Bidt voor het land en haar bewoners die het veel zwaarder hebben dan wij tijdens deze pandemie. Ook voor de leerlingen van de scholen die nu veel minder, meestal geen, mogelijkheden hebben om online-lessen te volgen. En ook nog eens rondlopen met een hongerige maag. Ook nu is het erg belangrijk dat het medisch centrum welke we steunen, door kan gaan met haar activiteiten. En dat goed bijbels-christelijk onderwijs op scholen en kerken in Congo goede voortgang hebben.

Wat u moet weten over onze stichting:

De stichting is genaamd: Stichting Hulp aan Congo (HaC).

Op 2 juli 2010 is stichting HaC officieel in het leven geroepen.

Zij is gevestigd te Krimpen aan den lJssel en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Als doel hebben wij het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor de plaatselijke bevolking van dorpen en/of stadswijken in Congo.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

1. het organiseren van kleine netwerken in dorpen en/of stadswijken van betrouwbare personen die verantwoordelijkheid nemen voor het opzetten en begeleiden van activiteiten die uitgevoerd worden door leden van de plaatselijke bevolking;

2. het verlenen van steun bij het opleiden en bekwaam maken van de plaatselijke bevolking om beter toegerust te kunnen zorg dragen voor de voedselvoorziening, handel, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg;

3. het verwerven van financiële middelen voor steun aan kleinschalige landbouwprojecten, aankoop van medicijnen en bouw van scholen, hospitaaltjes, werkplaatsen enzovoorts. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door plaatselijke bewoners.

4. het op langere termijn stimuleren van goede contacten tussen mensen die ter plaatse werken in de uitvoering van de projecten en goed opgeleide mensen in Nederland.

Lees hier verder wie wij zijn.....Hieronder vermelden we kort enkele recente acties. Het volledige overzicht vindt u hier.Publicatiedatum: 11/2019
media4 Kinshasa met 4de lokaal begonnen.wmv
<--De renovatie van 3 v/d 6 schoollokalen is voltooid! Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


Publicatiedatum: 07/2019

Justin heeft nieuw fotomateriaal ontvangen van de 'l Ordre!

Klik hier voor de meest actuele foto's van het in gebruikname van het bijbelleslokaal! (mei 2019)Klik hier voor de meest actuele foto's van het zetten van het dak van het 4e klaslokaal! (juli 2019)
Publicatiedatum: 11/2018

Ook hebben we recent hulp geboden aan het 'nieuwe' Cultureel Centrum! Deze kavel en dit gebouw zijn, zoals u weet, dankzij een erfenis aan Justin ter beschikking gekomen van onze Congolese partnerstichting de Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre (zie hieronder de foto van de bestuursleden).

We zijn blij u te kunnen berichten dat de l’Ordre het Cultureel Centrum helemaal klaar heeft. Het is al volop in gebruik als:

- Bijbelleslokaal

- Computerlokaal

- Naailokaal

Tot nu toe hebben we vele kleine en grote projecten mogen verwezenlijken! Op deze manier kunnen wij onze taak om voor onze naaste te zorgen uitdragen.

Bidt u met ons mee dat onze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Wat er al gerealiseerd is...

Waar we NU mee bezig zijn:

  • Het finetunen van het Bijbelstudielokaal ín het Cultureel Centrum.

  • Het kijken naar de mogelijkheid het naailokaal en het computerlokaal in het Cultureel Centrum naar elders te verplaatsen zodat er meer ruimte komt voor de drukbezochte bijbelstudie avonden.

  • Mede dankzij een enorme gift van €3.000 hebben we de eerste 4 nieuwe schoollokalen op de middelbare school in Kinshasa in gebruik kunnen nemen. Waarvoor dank! Voor het 5e en 6e lokaal is dit jaar een bedrag van +/- €4.500,- begroot. Samen met Congolezen in Kinshasa zijn we nu bezig deze plannen te realiseren!

  • Verder ondersteunen we nog steeds de medische hulppost en de school in Maluku.