Welkom bij stichting Hulp aan Congo


Hallo bezoeker, fijn u/je hier te zien in 2022!

We hebben het afgelopen jaar, mede dankzij uw giften, heel mooie resultaten kunnen neerzetten.

We hopen de samenwerking met onze Congolese partner l 'Ordre in Congo met succes voort te kunnen zetten in 2023!

Het Diaconale Project 'Bouwen doen we samen'

van de Immanuëlkerk te Krimpen aan den IJssel is bijna ten einde...

Maar de laatste klapper is op 24 september: De Drie Doelen Dag!!

Zet de datum alvast in je agenda, meer informatie volgt binnenkort.

Doe je mee!!!?Hieronder nog even een van de laatste geslaagde acties. Voor alle andere geslaagde acties klik hier!

Publicatiedatum : 06/2021

Hieronder een recent afgerond project. Het volledige overzicht van de projecten vindt u hier.
<--De renovatie van 5 v/d 6 schoollokalen is voltooid! Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


Hieronder een recent afgerond project.Publicatiedatum: 11/2019
media4 Kinshasa met 4de lokaal begonnen.wmv
<--De renovatie van 3 v/d 6 schoollokalen is voltooid! Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


Justin heeft nieuw fotomateriaal ontvangen van de 'l Ordre!


Publicatiedatum: 07/2019

Klik hier voor de foto's van het in gebruikname van het bijbelleslokaal! (mei 2019)

Klik hier voor de foto's van het zetten van het dak van het 4e klaslokaal! (juli 2019)


Update Cultureel Centrum

Publicatiedatum: 11/2018

In 2018 hebben we hulp geboden aan het nieuwe Cultureel Centrum! Deze kavel en dit gebouw zijn, zoals u weet, dankzij een erfenis aan Justin ter beschikking gekomen van onze Congolese partnerstichting de Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre.

We zijn blij u te kunnen berichten dat de l’Ordre het Cultureel Centrum helemaal klaar heeft. Het is al volop in gebruik als:

- Bijbelleslokaal

- Computerlokaal

- Naailokaal

Bedankt!!

Tot nu toe hebben we vele kleine en grote projecten mogen verwezenlijken! Op deze manier kunnen wij onze taak om voor onze naaste te zorgen uitdragen.

Bidt u met ons mee dat onze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Wat er al gerealiseerd is...

Waar we op dit moment mee bezig zijn:

  • Mede dankzij een enorme gift van €3.000 hebben we de eerste 3 nieuwe schoollokalen op de middelbare school in Kinshasa in gebruik kunnen nemen. Waarvoor dank! We zijn nu druk bezig met het 6e lokaal. Voor het 6e lokaal is dit jaar nog een bedrag van +/- €4.500,- nodig. Samen met Congolezen in Kinshasa zijn we nu bezig deze plannen te realiseren! Helpt u mee?

  • Verder ondersteunen we nog steeds de medische hulppost en de school in Maluku.


Wat u moet weten over onze stichting:

Op 2 juli 2010 is ‘Stichting Hulp aan Congo’ (HaC) officieel in het leven geroepen.

Zij is gevestigd te Krimpen aan den lJssel en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Deze Nederlandse stichting is opgericht om hulp te bieden aan projecten die geselecteerd zijn door leden van de Congolese stichting ‘Fondation Aide au Congo’ (de l'Ordre).

Als doel hebben wij het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor de plaatselijke bevolking van dorpen en/of stadswijken in Congo. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door de plaatselijke bewoners.


Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

1. samen te werken met de l'Ordre en andere kleine netwerken in dorpen en/of stadswijken die verantwoordelijkheid nemen voor het opzetten en begeleiden van activiteiten die uitgevoerd worden door de plaatselijke bevolking.

2. het verlenen van steun bij het opleiden en bekwaam maken van de plaatselijke bevolking om beter toegerust te kunnen zorg dragen voor de voedselvoorziening, handel, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg.

3. het verwerven van financiële middelen voor steun aan kleinschalige landbouwprojecten, aankoop van medicijnen en bouw van scholen, hospitaaltjes, werkplaatsen enzovoorts. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door plaatselijke bewoners.

4. het op langere termijn stimuleren van goede contacten tussen mensen ter plaatse en mensen in Nederland.

De bestuursleden van Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre