Welkom bij stichting Hulp aan Congo

Publicatiedatum : 01/2024

Hallo bezoeker, fijn u/je hier terug te zien in 2024!!

We hebben in 2021, mede dankzij jullie giften, heel mooie resultaten kunnen neerzetten.

We hopen de samenwerking met onze Congolese partner l 'Ordre  in Congo met succes voort te kunnen zetten  in 2024 en de komende jaren!

Hieronder ziet u een filmpje van de DrieDoelenDag als afsluiting van het DiaconaalProject 2021/2022

Publicatiedatum : 11/2021
3-doelendag-klein.mp4Het diaconale project van de Immanuelkerk heeft in totaal, inclusief de DrieDoeleDag-opbrengst, een bedrag opgeleverd van €38.000! Daar mogen we enorm dankbaar voor zijn. Ons doel krijgt daarmee een bedrag van ongeveer €12.500!!

Hieronder nog even een van de laatste geslaagde acties. Voor alle andere geslaagde acties klik hier!

Publicatiedatum : 06/2021

Hieronder een recent afgerond project. Het volledige overzicht van de projecten vindt u hier.
<--De renovatie van 5 v/d 6 schoollokalen is voltooid!        Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


Hieronder een recent afgerond project.Publicatiedatum: 11/2019
media2 Kinshasa 3 lokalen klaar.wmv<--De renovatie van 3 v/d 6 schoollokalen is voltooid!        Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


2018

Publicatiedatum: 11/2019

In 2018 heeft Justin, dankzij een erfenis, een kavel met een gebouw ter beschikking gekregen en heeft dit geschonken aan onze Congolese partnerstichting de Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre.

We zijn blij u te kunnen berichten dat de l’Ordre het Cultureel Centrum helemaal klaar heeft. Het is al volop in gebruik als:

-          Bijbelleslokaal

-          Computerlokaal

-          Naailokaal

 

Bedankt!!

Tot nu toe hebben we vele kleine en grote projecten mogen verwezenlijken! Op deze manier kunnen wij onze taak om voor onze naaste te zorgen uitdragen.

Bidt u met ons mee dat onze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken. 

 Wat er al gerealiseerd is...

Waar we op dit moment mee bezig zijn:

Samen met Congolezen in Kinshasa zijn we nu bezig deze plannen te realiseren! Helpt u mee?

Wat u moet weten over onze stichting:

Op 2 juli 2010 is ‘Stichting Hulp aan Congo’ (HaC) officieel in het leven geroepen.

Zij is gevestigd te Krimpen aan den lJssel en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Deze Nederlandse stichting is opgericht om hulp te bieden aan projecten die geselecteerd zijn door leden van de Congolese stichting ‘Fondation Aide au Congo’ (de l'Ordre).

Als doel hebben wij het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor de plaatselijke bevolking van dorpen en/of stadswijken in Congo. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door de plaatselijke bewoners.


Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

1. samen te werken met de l'Ordre en andere kleine netwerken in dorpen en/of stadswijken die verantwoordelijkheid nemen voor het opzetten en begeleiden van activiteiten die uitgevoerd worden door  de plaatselijke bevolking.

2. het verlenen van steun bij het opleiden en bekwaam maken van de plaatselijke bevolking om beter toegerust te kunnen zorg dragen voor de voedselvoorziening, handel, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg.

3. het verwerven van financiële middelen voor steun aan kleinschalige landbouwprojecten, aankoop van medicijnen en bouw van scholen, hospitaaltjes, werkplaatsen enzovoorts. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door plaatselijke bewoners.

4. het op langere termijn stimuleren van goede contacten tussen mensen ter plaatse en mensen in Nederland.

De bestuursleden  van Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre 

Publicatiedatum : 06/2021